Yıl/Year: 2022 • Cilt/Vol: 5 • Sayı/Num: 9 • Güz/Autmunn

9. Sayı

ISophos Dergisi 8. sayısında sosyal bilimlerde yöntem sorununa odaklanmaktadır.
Dijitalleşme ve teknoloji, sosyal ve beşeri bilimlerin hızlıca dijital sosyal ve beşeri bilimlere dönüştürmekte, bu süreçte veri toplama araçları, dijital veriyi yakalayacak şekilde yeniden uyarlanmaktadır.

0