Editörün Notu

Yıl/Year: 2022• Cilt/Vol: 5 • Sayı/Num: 9 • Güz/Autmunn

Editörün Notu

ISophos Dergisinin 9. sayısında, dijital dünyamızın karmaşıklıklarını daha net görmeyi sağlayacak, dijital çağın acil konularıyla ilgilenme fırsatı sunan makaleler yer almaktadır.

Sadullah Mücahid BAĞ ve Selami ÖZSOY, «Suni Gündem Oluşturma Yöntemi: Astroturfing» adlı araştırmalarında, belirli bir gündem veya ürün için geniş çapta kökten destek izlenimi yaratmak için kullanılan, aldatıcı bir taktik olan astroturfing›in karanlık yanlarını ortaya çıkarmaktadır. Astroturfing›in farklı formlarını ve sonuçlarını keşfederek, bu zararlı uygulamanın tanımlanmasının önemini vurgulamaktadır. Makale, literatürde önerilen açıklamalar, medya okuryazarlığı eğitimi, çevrimiçi platform politikaları ve yasal çözümler gibi potansiyel çözümleri keşfetmemizi sağlamaktadır.

Özlem IŞIKLAR ve Özlem DUĞAN, «Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ile Mücadelede Maceracı Kadın Motosiklet Sürücülerinin Rolü» adlı araştırmasında, geleneksel cinsiyet stereotipleri ile mücadele eden maceracı kadın motosiklet sürücülerinin dünyasını analiz etmektedir. Etkileyici videoları ve yazılı içerikleriyle bu sürücüler, maceracı yolculukların sadece erkekler için geçerli olmadığını gösteren bu çalışma, YouTube gibi platformlarda aldıkları yorumları ve geri bildirimleri analiz ederek, bu kişilerin cinsiyet stereotipileriyle mücadelede oynadıkları kritik rolü ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Bu dikkat çekici kadınların sağladığı güç, kararlılık ve ilhamı kutlamak için makaleyi yakından inceleyebilirsiniz.

Aysun DOĞUTAŞ, «Dijital Etik ve Eğitim Zorlukları» başlıklı makalesinde, dijital etik konusunu ve eğitim üzerindeki etkisini ele alıyor. Dijital teknolojiler toplumumuzu şekillendikçe, karşılaştığımız etik zorlukları doğru bir şekilde yönetmek önemlidir. Dijital medya etiği, gizlilik endişeleri, bilgi yükü, internet bağımlılığı ve dijital uçurum gibi konular detaylı bir şekilde tartışılmaktadır. Makalede, dijital eğitimin teknik yetkinlikten daha fazlasına odaklanarak, katılım ve etik düşünceleri ele aldığına dair içgörüler sunulmakta; çocuk koruması, gözetim ve dijital gençlerin günlük etik zorluklarına dair tartışmalara ışık tutulmaktadır.

Aysel DEMİR ve Murat Koç, «Neo-Liberalizm Çerçevesinde Eşitsizlik» adlı makalelerinde, özgürlük ve eşitlik üzerinden adalet kavramını incelediler. Eşitlik ilkesi temelinde teorik, formal ve fırsat eşitsizlikleri eleştirilmiştir. Yazarlara göre eşitsizlik kaynakları, neoliberalizm ve küreselleşme sorununa yol açmaktadır. Makalede, yolsuzluk, yoksulluk, şiddet-terör eylemleri ve kültürel kimlik eşitsizliği gibi sorunlar da vurgulanmıştır. Araştırmada, özellikle fırsat eşitliği bağlamında gelir ve mülkiyet eşitliği sağlanmadıkça, özgürlük ve adalet kavramlarının anlam kazanamayacağı sonucuna varılmıştır. Araştırma kapsamında, eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

Merve TASALI, «Yüzeyden Yansıyan Lazer Işınlarının Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Tespit Edilmesi» başlıklı araştırmalarında, görüntü işleme tekniklerinin fotoğraf endüstrisi, robotik uygulamalar, savunma sanayii ve tıp gibi birçok sektörde kullanıldığı belirtilmiştir. Makine öğrenimi ve yapay sinir ağları gibi alanlarla birleşen görüntü işleme tekniklerinin, yüz tanıma algoritmaları ve otonom araçlar gibi uygulamaları desteklediği vurgulanmıştır. Makalenin kapsamında, lazer ışınlarının hedeften yansımasıyla ilgili çeşitli yöntemler denenmiş ve en uygun tespit yöntemleri belirlenmiştir.

ISophos Dergisi, süregelen dijital konulardaki tartışmaya katkıda bulunuyor ve daha şeffaf, kapsayıcı ve etik açıdan sağlam bir dijital toplumun şekillenmesinde aktif bir rol oynuyor. Bu sayının zengin ve düşündürücü içerikleriyle etkileşime girerek dijital manzaranın karmaşıklıklarını keşfetmek ve daha bilinçli ve sorumlu bir gelecek inşa etmek için bize katılabilirsiniz.
ISophos, hayata bilimsellik, bilime hayat katar. İyi okumalar.
Doç. Dr. Şevki IŞIKLI

0