• Yayın Kurulu / Editorial Board

 • Sophos Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  İstanbul, Turkey

 • Editör / Editor

 • Şevki IŞIKLI
  Marmara University / Turkey

 • Sekreterya / Secretariat

 • Alaattin ASLAN
  Marmara University / Turkey
  Mert KÜÇÜKVARDAR
  Marmara University / Turkey
  Mahir Fatih ÜNAL
  Marmara University / Turkey

 • Editörler Kurulu / Editorial Board

 • Şevki IŞIKLI
  Marmara University / Turkey
  Özhan TINGÖY
  Marmara University / Turkey
  Haldun NARMANLIOĞLU
  Marmara University / Turkey
  Ali ÖZCAN
  Gümüşhane University / Turkey
  Aysel DEMİR
  Kırıkkale University / Turkey

 • Danışma Kurulu / Advisory Board

 • Şevki IŞIKLI
  Marmara University / Turkey
  Özhan TINGÖY
  Marmara University / Turkey
  Ahmet Zeki ÜNAL
  Bursa Teknik University / Turkey
  Celal YEŞİLÇAYIR
  Gümüşhane University / Turkey
  Aysel DEMİR
  Kırıkkale University / Turkey
  Haldun NARMANLIOĞLU
  Marmara University / Turkey
  Ali ÖZCAN
  Gümüşhane University / Turkey
  Vedat ÇAKIR
  Selçuk University / Turkey
  Ebru DEMİR
  Milli Eğitim Bakanlığı / Turkey
  İmran DEMİR
  Marmara University / Turkey
  Sırrı DÜĞER
  Yalova University / Turkey
  Naci İSPİR
  Atatürk University / Turkey
  Mustafa Sami MENCE
  Akdeniz University / Turkey
  Mevlüt ALBAYRAK
  Süleyman Demirel University / Turkey

 • Uluslararası Danışma Kurulu / International Advisory Board

 • Lala JABBAROVA
  Baku State University / Azerbaijan
  John NAISBITT
  Megatrend University / Austria
  Walter PFANKUCHE
  Kassel University / Germany
  Yusuf YURDIGÜL
  Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan
  Recai AYDIN
  International University Sarajevo / Bosnia Herzegovina
  Nikos PANAYOTOPOULOS
  National and Kapodistrian University of Athens / Greece

0