• 1422

  Sayı/Num: 6 (SON SAYI/LAST ISSUE)

 • 1404

  Sayı/Num: 5

 • 1244

  Sayı/Num: 4

 • 1024

  Sayı/Num: 3

 • 884

  Sayı/Num: 2

 • 883

  Sayı/Num: 1

ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi
Son Sayı/Last Issue

Yıl/Year: 2020 • Cilt/Vol: 3 • Sayı/Num: 6 • Yaz/Summer

ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi, 2018 yılında kurulmuştur. Yılda iki sayı yayınlayan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

ISophos, aşağıdaki bilim alanlarında yayın yapar:

 • Teknoloji felsefesi
 • Bilişim felsefesi
 • İletişim felsefesi
 • Bilişim sosyolojisi
 • İletişim sosyolojisi
 • İletişim antropolojisi
 • Medya ve iletişim teorileri
 • Bilişim teorileri
 • Teknoloji ve Psikoloji
 • Bilişim araştırmaları
 • İlgili interdisipliner alanlar

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, editörler ve hakemler tarafından değerlendirilmektedir. Hakemlik sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma ve derleme makaleleri, vakıa takdimi, bilimsel deneme, çeviri ve kitap eleştirisi türünde bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır.

Editörün Notu

ISophos Dergisi 6. sayısında, dijitalleşme ve teknolojikleşmeyi sosyolojik ve psikolojik bağlamda ele alan 6 (altı) adet araştırma makalesini sizlerle paylaşmaktadır. Dergimizin izini sürdüğü çok boyutlu teknolojik etki bu sayıda toplumsal hareketler, dijital kimlikler, Kişiler arası ilişkiler ve sosyal yardımlaşma açısından görünür hale getirilmektedir. Ayrıca bilişim, teknoloji ve felsefe dergisi olan ISophos’ta ilk kez salt bir felsefe makalesi de yer almaktadır. Böylece teknoloji ve felsefeyi birlikte okuma zevki sunmaktadır.

Celal Aslan, “İnternet ve Sosyal Medyanın Toplumsal Hareketlere Etkisi: Yeni Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm” başlıklı araştırmasında, 21. yüzyılın başlangıcına damgasını vuran yeni toplumsal hareketlerin ortak noktalarını ortaya koymakta ve bu hareketlerin yeni iletişim teknolojileriyle ilişkisini incelemektir. Bu doğrultuda bir bütün olarak ele alınan yeni toplumsal hareketlerin geleneksel toplumsal hareketlerden hangi noktalarda farklılaştığı tespit edilmekte ve toplumsal hareketlerin yeni iletişim teknolojileriyle ilişkisi irdelenmektedir. Aslan’a göre, dijitalleşme ve sosyal medya, her şeyi dönüştürdüğü gibi toplumsal hareketleri de dijitalize etmektedir.

Devamını Oku

0