• 1636

  Sayı/Num: 8 (SON SAYI/LAST ISSUE)

 • 1551

  Sayı/Num: 7

 • 1422

  Sayı/Num: 6

 • 1404

  Sayı/Num: 5

 • 1244

  Sayı/Num: 4

 • 1024

  Sayı/Num: 3

 • 884

  Sayı/Num: 2

 • 883

  Sayı/Num: 1

ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi
Son Sayı/Last Issue

Yıl/Year: 2022• Cilt/Vol: 4 • Sayı/Num: 8 • Yaz/Summer

ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi, 2018 yılında kurulmuştur. Yılda iki sayı yayınlayan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

ISophos, aşağıdaki bilim alanlarında yayın yapar:

 • Teknoloji felsefesi
 • Bilişim felsefesi
 • İletişim felsefesi
 • Bilişim sosyolojisi
 • İletişim sosyolojisi
 • İletişim antropolojisi
 • Medya ve iletişim teorileri
 • Bilişim teorileri
 • Teknoloji ve Psikoloji
 • Bilişim araştırmaları
 • İlgili interdisipliner alanlar

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, editörler ve hakemler tarafından değerlendirilmektedir. Hakemlik sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma ve derleme makaleleri, vakıa takdimi, bilimsel deneme, çeviri ve kitap eleştirisi türünde bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır.

Editörün Notu

ISophos Dergisi 8. sayısında sosyal bilimlerde yöntem sorununa odaklanmaktadır. Dijitalleşme ve teknoloji, sosyal ve beşeri bilimlerin hızlıca dijital sosyal ve beşeri bilimlere dönüştürmekte, bu süreçte veri toplama araçları, dijital veriyi yakalayacak şekilde yeniden uyarlanmaktadır.
Türkçeye Uyarlanan Sosyal Medya Ölçekleri Üzerine Bir Derleme Çalışması adlı makalesinde Oğuz Gülleb, küresel ölçekte artan sosyal medya kullanımının sosyal medya araştırma ölçeklerine yönelik ilgiliyi de artırdığı tespitine yer vermektedir. Türkçeye uyarlanmış 10 farklı sosyal medya araştırma ölçeğinin incelendiği çalışmada Gülleb’e göre, ölçeklerin çocuklar ve ergenler üzerine yoğunlaşmakta, bununla birlikte dijital göçmen diye adlandırılan Y kuşağının sosyal medyadan nasıl etkilendiğine dair veri sağlayacak ölçeklere ihtiyaç bulunmaktadır.

Devamını Oku

0