• 1551

  Sayı/Num: 7 (SON SAYI/LAST ISSUE)

 • 1422

  Sayı/Num: 6

 • 1404

  Sayı/Num: 5

 • 1244

  Sayı/Num: 4

 • 1024

  Sayı/Num: 3

 • 884

  Sayı/Num: 2

 • 883

  Sayı/Num: 1

ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi
Son Sayı/Last Issue

Yıl/Year: 2021• Cilt/Vol: 4 • Sayı/Num: 7 • Güz/Autumn

ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi, 2018 yılında kurulmuştur. Yılda iki sayı yayınlayan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

ISophos, aşağıdaki bilim alanlarında yayın yapar:

 • Teknoloji felsefesi
 • Bilişim felsefesi
 • İletişim felsefesi
 • Bilişim sosyolojisi
 • İletişim sosyolojisi
 • İletişim antropolojisi
 • Medya ve iletişim teorileri
 • Bilişim teorileri
 • Teknoloji ve Psikoloji
 • Bilişim araştırmaları
 • İlgili interdisipliner alanlar

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, editörler ve hakemler tarafından değerlendirilmektedir. Hakemlik sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma ve derleme makaleleri, vakıa takdimi, bilimsel deneme, çeviri ve kitap eleştirisi türünde bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır.

Editörün Notu

Isophos Dergisi 7. sayısında teknoloji ile sosyal bilimler arasındaki etkileşimlere odaklanıyor. Covid 19 Pandemisi büyük oranda bitti fakat etkilerinin çok daha uzun süreceği öngörülüyor. En temelde pandemi, dijital devrimin resmi başlangıcı olarak nitelendirilecek boyutta dijitalleştirmeyi maksimize etti ve teknolojinin psiko-sosyal yan etkilerini artırdı.

Covid 19 Pandemisin Türkiye’deki Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Psikolojik Etkisi: Güncel Bir Derleme başlıklı araştırmasında Havva Tokgöz, pandeminin üniversite öğrencileri üzerindeki etkisini araştırdı. Tokgöz’ün çalışmasına göre pandemi, uzaktançevrim içi eğitime geçiş süreci, üniversite öğrencilerinde depresyon ve kaygı gibi psikolojik sorunlara yol açmıştır.

Devamını Oku

0