Hakkında / About

ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi uluslararası hakemli bir elektronik dergidir; Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. ISophos; bilişim, iletişim, teknoloji ve felsefeye dair disiplinler arası özgün araştırma, derleme, değerlendirme ve çeviri eserler yayınlar.

ISophos: International Journal of Informatics, Technology and Philosophy is an international peer-reviewed electronic journal; it is published twice a year in June and December. ISophos publishes original interdisciplinary researches, compilations, evaluations and translation works on information, communication, technology and philosophy.

0