Yıl/Year: 2022• Cilt/Vol: 5 • Sayı/Num: 9 • Güz/Autmunn

Son Sayı

ISophos Dergisinin 9. sayısında, dijital dünyamızın karmaşıklıklarını daha net görmeyi sağlayacak, dijital çağın acil konularıyla ilgilenme fırsatı sunan makaleler yer almaktadır.

0