Geleceğin İnternetine Dair Olası Gelişmeler ve Riskler

Yıl/Year: 1 • Sayı/Num: 1 • Yaz/Summer 2018

Geleceğin İnternetine Dair Olası Gelişmeler ve Riskler

Potential Developments and Risks about the Future Internet

Abdülkadir BÜYÜKBİNGÖL

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim ABD
a3medya@gmail.com

Öz/Abstract

Kısa bir süre içinde büyük bir hızla gelişen ve yeni bir dünya yapısının ortaya çıkmasını sağlayan İnternet teknolojileri, gittikçe sağlamlaşmaya ve hızlanmaya devam etmektedir. Politika dahil olmak üzere; iletişim, üretim, eğitim, sağlık ve güvenlik alanlarındaki gelişmeler artık İnternet odaklı ilerlemektedir. Geleceğin İnternet'inin bir ruh gibi ortamda var olacağı düşünülmekte, bu da her “şey”in bağlı ve birbiri ile bağlantılı olacağı anlamına gelmektedir. Bu durumun olumlu yanları olmakla birlikte, gizlilik ve güvenlik ile ilgili büyük sorunları da beraberinde getireceği var sayılmaktadır. Söz konusu olası tehlikelere karşı gerekli çalışmaların yürütülmesine yardımcı olacağı amacıyla birlikte; Nesnelerin İnternet'i (Internet of Things / IoT) başta olmak üzere, bu teknolojinin olumlu yanlarından daha verimli bir şekilde faydalanmak için İnternet teknolojilerinin geleceğe dair potansiyelinin bu günden bilinmesinin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Literatür taraması yöntemiyle 2020 - 2025 yılları başta olmak üzere, 2050 yılına kadar geliştirilmesi muhtemel İnternet teknolojilerinin araştırıldığı bu makalede, gelecekte her işin, her şirketin ve her bireyin genişleyen İnternet'in etkisini hissedeceği sonucu çıkarılmıştır.

Internet technologies that are rapidly developing in a short period of time and enabling the emergence of a new world structure, continue to consolidate and accelerate. Including policy; developments in the fields of communication, manufacturing, education, health and safety are now advancing on the Internet. It is thought that your future’s Internet will be in a soulful environment, which means that every “thing” will be connected and interconnected. This is considered to be accompanied by major problemms related to privacy and security as well as the positive aspects. Together with the aim of helping to carry out necessary work against possible threats, It is accepted that the future potential of Internet technologies needs to be known in order to benefit from the positive aspects of this technology, especially the Internet of Things (IoT). In this article, which was investigated by Internet technology which could be developed until 2050, especially 2020 - 2025 by means of literature search, it is concluded that every business, every company and each individual will feel the effect of the expanding Internet in the future.

Anahtar Kelimeler/Keywords

İnternetin Geleceği, Nesnelerin İnterneti, Gizlilik, Siber Güvenlik

Future of the Internet, Internet of Things, Privacy, Cyber Security

Kaynakça/References

 • (2015, Ocak 25). Kasım 11, 2017 tarihinde İnternethaber.com: http://www.internethaber.com/internetin-gelecegi-saskina-cevirecek-759448h.htm adresinden alındı.
 • (2015, Ekim 25). Kasım 11, 2017 tarihinde Euronews.com: http://tr.euronews.com/2015/10/28/ap-de-internetin-gelecegi-oylandi adresinden alındı.
 • (2017, Kasım). Kasım 10, 2017 tarihinde Dospeedtest.com: http://www.dospeedtest.com/blog/the-future-of-the-internet-7-big-predictions-of-2020/ adresinden alındı.
 • ADMIN. (2016). Kasım 10, 2017 tarihinde Nesnelerininternetizirvesi.com:http://www.nesnelerininternetizirvesi.com/blog-post/internete-bagli-ev-sayisi-2020de-97-milyara-ulasacak-2016102731 adresinden alındı.
 • Aktaş, Faruk; Çeken, Celal; Erdemli, Yunus Emre. (2016). Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Biyomedikal Alanındaki Uygulamaları. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 37-54.
 • Arış, Ahmet; Oktuğ, Sema F.; Örs, Sıddıka Berna. (2015). Nesnelerin Interneti Güvenligi: Servis Engelleme Saldırıları. Internet of Things Security: Denial of Service Attacks. Researchgate.
 • Ayvaz, T. (2017, Şubat 7). Kasım 11, 2017 tarihinde Dijitalajanslar.com: http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017/ adresinden alındı.
 • Budak, B. (2106, Ağustos 19). Kasım 7, 2017 tarihinde Webrazzi.com: https://webrazzi.com/2016/08/19/gelecegin-siniflari-ve-egitim-tarzi-ne-kadar-farkli-olacak/ adresinden alındı.
 • Demers, J. (2016, Nisan 1). 7 Predictions For How The Internet Will Change Over The Next 15 Years. Kasım 6, 2017 tarihinde Forbes.com: https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2016/04/18/7-predictions-for-how-the-internet-will-change-over-the-next-15-years/#-133f86e822e0 adresinden alındı.
 • Demirkan, E. (2014, Aralık 18). Kasım 6, 2017 tarihinde Techinside.com: https://www.techinside.com/ne-olacak-bu-internetin-gelecegi/
  adresinden alındı.
 • ERPHaber.Com. (2016, Kasım 6). Kasım 7, 2017 tarihinde Erphaber.com.tr: https://www.erphaber.com.tr/nesnelerin-interneti-iot-ve-erpnin-gelecegi/ adresinden alındı.
 • Erturgut, R. (2008). İnternet Temelli Uzaktan Eğitimin Örgütsel, Sosyal,. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 79-85.
 • Frey, T. (2015, Ağustos). Future of the Internet – 8 Expanding Dimensions. Kasım 7, 2017 tarihinde futuristspeaker.com: https://www.futuristspeaker.com/business-trends/future-of-the-internet-8-expanding-dimensions/ adresinden alındı.
 • ITNetwork.Com. (2106, Mayıs 23). Kasım 6, 2017 tarihinde İtnetwork.com: http://www.itnetwork.com.tr/darbantta-nesnelerin-interneti-turkiyede-ilk-kez-vodafone-dijital-donusum-zirvesinde-tanitildi/ adresinden alındı.
 • Kaplan, P. (2016, Nisan 6). Kasım 7, 2017 tarihinde Haberturk.com: http://www.haberturk.com/gundem/haber/1220054-dunyaca-unlu-futuristten-inanilmaz-kehanetler adresinden alındı.
 • Kaplanseren, E. (2013, Mayıs 1). Kasım 6, 2017 tarihinde Hurriyet.com.tr:http://www.hurriyet.com.tr/gelecegin-egitimi-teknolojiden-geciyor-23227927 adresinden alındı.
 • Karadal, Fulden; Türk, Murat. (2008). İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 59-71.
 • Karakullukçu, E. (2016). Kasım 10, 2017 tarihinde Tamindir.com: https://www.tamindir.com/blog/ddos-saldirilari-internetin-gelecegini-nasil-etkileyecek_26385/ adresinden alındı.
 • Kaya, M. (2012). Distance Education Systems Used in Universities of Turkey and Northern Cyprus. Proceedings of the 2nd World Conference on Learning (s. 676-680). Elseiver.
 • On-Yirmi-Beş. (2010, Ocak 6). İnternet Gelecekte Nasıl Olacak? Kasım 6, 2017 tarihinde On5yirmi5.com:http://www.on5yirmi5.com/haber/bilim-teknoloji/internet/13470/internet-gelecekte-nasil-olacak.html adresinden alındı.
 • Schmidt, Eric; Rosenberg, Jonathan. (2015). Google Nasıl Yönetiliyor. İstanbul:Timaş.
 • Sevim, Şerafettin; Öncel, Mesut. (2002). İşletmelerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Çalışması. İnet.Tr.02 Konferansı. İstanbul. http://inet-tr.org.tr/inetdconf8/bildiri/128.doc adresinden alındı.
 • Taşpınar, Murat; Taşpınar, MEHMET. (2008). Sanal Ortamda Eğitimin Ve Öğretimin Geleceği ve Olası Sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 125-144.
 • Taylor, S. (2015, Temmuz 3). Kasım 10, 2017 tarihinde Blogs.cisco.com: https://blogs.cisco.com/cle/10-predictions-for-the-future-of-the-internet-of-things adresinden alındı.
 • Westerman, George; Bonnet, Didier; McAfee, Andrew. (2014). Leading Digital-Dönüşüm İçin Teknolojiyi Kullanmak. İstanbul: Türk Hava Yolları.
 • Yücel, G. (2014, Nisan 15). Kasım 7, 2017 tarihinde Digitalage.com.tr: http://digitalage.com.tr/2025te-internet-ve-dijital-yasam/ adresinden
  alındı.

0