Terör-İdeoloji İlişkisi ve Zeytindalı Harekâtına Batı Medyasının Bakışı

Yıl/Year: 1 • Sayı/Num: 1 • Yaz/Summer 2018

Terör-İdeoloji İlişkisi Ve Zeytindalı Harekâtına Batı Medyasının Bakışı

Relationship Between Terror-Ideology and Overview of The West Media to Operation Olive Branch

Mert KÜÇÜKVARDAR

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim ABD
mertkvardar@gmail.com

Arş. Gör. Alaattin ASLAN

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Bilişim ABD
alaattin.aslan@marmara.edu.tr

Öz/Abstract

Terör artık yerel bir tehdit olmaktan çıkarak gelişen teknoloji ve iletişim araçları ile küresel bir boyuta taşınmış ve kendini her coğrafi bölgede hissettirir hale getirmiştir. Terör, yapılan eylemleri meşrulaştırmak ve bu eylemlere yönelik sempati toplama hedefindedir. Çok sayıda insan öldürmek yerine, yapılan eylemin büyük çaplı ses getirmesi ve bunun iletişim araçları vasıtasıyla tüm dünyaya servis edilmesi oldukça kritiktir. Medyanın bu denli güçlü olması tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Medya, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla mı haberleri yapmakta yoksa yaptığı haberlerle terör faaliyetlerine katkı mı sağlamaktadır? Çok uzun yıllardır teröre maruz kalan Türkiye’de teröre yönelik engelleme faaliyetleri devam etmesine rağmen özellikle internet mecrasında terörü̈ meşrulaştırıcı ifade ve paylaşımların tam anlamıyla önüne geçmek mümkün değildir. İletişim çağı olarak değerlendirilen günümüz dünyasında toplumsal sistemler ile bütünleşen medyanın etkisi inkâr edilemez bir gerçektir. Medya kimi zaman ele aldığı konuda gerçekleri yansıtırken kimi zamanda kurmaca hikâye yapısıyla olayları başka bir pencerede vermektedir. Marshall McLuhan’ın “dünyanın küresel bir köy haline geldiği” söyleminin gerçek anlamda yaşandığı günümüzde bu köyün yöneticilerinden birisi de medyadır. İletişim araçları sahip olduğu olanaklar sayesinde bilgiyi saniyeler içerisinde iletilebilir hale getirmiştir. Dünyanın küresel bir köy haline geldiği gerçeğinin modern anlamda ilk örneği olarak 11 Eylül 2001 ABD saldırıları ifade edilebilir. Saldırı son¬rası medya kuruşları olayla ilgili bilgileri tüm dünyaya servis etmiş ve terörün acımasız yüzünün küresel anlamda görülmesine olanak sağlamıştır. Medyanın bu kadar güçlü olmadığı zamanlarda da terör olayları meydana gelmiş ancak gelişen iletişim teknolojileri ile terörün yerel yıkıcılığı küresel boyutlara aktarılması sağlanmıştır. Terörün bu yıkıcı yüzünü örtmek isteyen terör sempatizanları ise yaptıkları acımasızlığı meşrulaştırmak, eylemlerine yönelik sempati toplamak amacıyla girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu çalışmanın çıkış noktası olarak “terör ve meşrutiyet, ideoloji, medya” ilişkisi ele alınarak, terörün nasıl meşrutiyet kazandığı tartışılacak ve “Zeytin Dalı Harekâtına” yönelik batı medyasındaki ilk tepkilerden bahsedilecektir.

Terrorism has moved from a local threat to a global dimension by means of developing technology and communication tools, and at the same time it has become able to feel itself in every geographical region. Terror is aimed at legitimizing the actions and gathering sympathy for these actions. Terrorists are now focusing on how far their voices can reach the world through media. The media is so powerful but it also cause some controversy. For instance, does the media make news for the purpose of informing the public or do they contribute to the terrorist activities with the news? In the new media it is difficult to overcome expressions that justify terrorism. Turkey has been trying to solve these problems. The influence of the media, which is integrated with the social systems in today’s world is so important. Whi¬le the media sometimes reflects the real facts, most of the time It gives the fictional story. According to Marshall McLuhan, “the world has become a global village”. Meaning of this sentence is that communication technology have made it possible to transmit information within seconds. The September 11, 2001 US attack can be expressed as the first example of the modern sense of the fact that the world has become a global village. After the attack, the media has shown the ruthless face of terror to the whole world. Terror sympathizers wants to cover this destructive face of terror and trying to legitimize their actions with new media tools. The starting point of this work is on the relationship between “terrorism and constitutionalism, ideology, media”. At the same time the western media’s first reaction to the operation of olive branch will be examined.

Anahtar Kelimeler/Keywords

Terör, İdeoloji, Meşrutiyet, Medya, Zeytin Dalı Harekâtı

Terrorism, Ideology, Constitutionalism, Media, Operation of Olive Branch

Kaynakça/References

 • Aljazeera. (2018, 1 20). http://www.aljazeera.com/news/2018/01/erdogan-operation-syria-afrin-begun-180120120424928.html adresinden alındı
 • Alkan, N. (2012). PKK’da Semboller, Aktörler, Kadınlar. İstanbul: Kara Kutu Yayınları.
 • Arslan, M. (2010). Türkiye’de Terör Örgütlerinin Tarihsel Oluşumları. Kocaeli, Kocaeli: Stratejik Araştırma Masası. Nisan 8, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/doc/47109442/Turkiye-de-Teror-Orgutlerinin-Tarihsel-Olu%C5%9Fumlar%C4%B1 adresinden alındı
 • Bal, İ. (2006). Terör Nedir? Neden Terörist Olunur? (der). Ankara: Uşak Yayınları.
 • BBC. (2018, 1 20). http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42702911 adresinden alındı
 • Bild. (2018, 1 20). http://www.bild.de/politik/ausland/recep-tayyip-erdogan/tuerkei-startet-militaerschlag-in-nordsyrien-54539918.bild.html adresinden alındı
 • Clutterbuck, R. (1975). Living With Terrorism. London: Faber.
 • CNN. (2018, 1 20). https://edition.cnn.com/2018/01/20/middleeast/turkey-syria-military-operation/index.html adresinden alındı
 • Corriere Della Sera. (2018, 1 20). http://www.corriere.it/esteri/18_gennaio_20/raid-turchi-contro-curdi-filo-usa-siria-afrin-erdogan-putin-assad-ad311dfe-fdfa-11e7-8db5-ba94532fe916.shtml adresinden alındı
 • Dailymail. (2018, 1 20). http://www.dailymail.co.uk/news/article-5292661/Turkeys-new-Syrian-war-against-backed-militia.html adresinden Alındı
 • De Telegraaf. (2018, 1 20). https://www.telegraaf.nl/nieuws/1566883/turks-offensief-tegen-koerden-is-begonnen adresinden alındı
 • Der Spiegel. (2018, 1 20). http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-bombardiert-kurden-in-syrien-operation-olivenzweig-besorgt-die-welt-a-1188971.html adresinden alındı
 • Die Presse. (2018, 1 19). https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5356970/Syrien_Tuerkei-startet-Offensive-gegen-Kurden? from=suche.intern.portal adresinden alındı
 • Gürses, E. (1997). Ayrılıkçı Terörün Anatomisi IRA-ETA-PKK. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Hoffman, B. (2006). Inside Terorism. London: Colombia University Press.
 • İzvestiya. (2018, 1 20). https://iz.ru/697941/2018-01-20/turetckaia-armiia-obstreliala-pozitcii-kurdov-v-siriiskom-afrine adresinden alındı
 • Laçiner, S. (2008). Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası. Ankara, Ankara: Uşak Yayınları.
 • Laqueur, W. (1977). Terorism. Boston: Little Brown and Company.
 • Le Figaro. (2018, 1 19). http://www.lefigaro.fr/international/2018/01/21/01003-20180121ARTFIG00160-la-turquie-attaque-une-enclave-kurde-en-syrie.php adresinden alındı
 • Nacos, B. (1994). Terrorism and the Media “From the Iran Hostage Crisis to the Oklahoma City Bombing”. New York: University Press.
 • Özaydemir, S. (2009). Küreselleşme ve Terör: Basına Yansımaları. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Press TV. (2018, 1 20). http://www.presstv.com/Detail/2018/01/19/549419/La-Turquie-dfie-les-USA-et-intervient-Afrin-en-Syrie adresinden alındı
 • Reuters. (2018, 1 20). https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/turkish-forces-push-into-syria-battle-kurdish-militia-idUSKBN1F90RQ adresinden alındı
 • Schlesinger, P. (1994). Medya ve Devlet. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Schmidt, A. (2004). Küresel Dünyada Terörizm Konsepti. (S. Doğan, Çev.) Ankara: Temüh Dairesi Balkanlığı No:10.
 • Şenocak, H. E. (2006). Avrupa Terör Örgütleri ve Ülke Uygulamaları. Ankara: Platin Yayınları.
 • Tacar, P. (1999). Terör ve Demokrasi. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Tan, Z. (1988). The Role of Media in Insurgent Terrorism: issues and perspectives. 3 27, 2017 tarihinde http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/001654928804200101 adresinden alındı
 • The New York Times. (2018, 1 19). https://www.nytimes.com/2018/01/19/world/middleeast/turkey-kurds-syria-afrin.html adresinden alındı
 • The Times. (2018, 1 20). https://www.thetimes.co.uk/article/turkey-strikeskurds-to-open-new-front-in-afrin-northern-syria-l35dzt5c7 adresinden alındı
 • The Wall Street Journal. (2018, 1 21). https://www.wsj.com/articles/turkey-launches-airstrikes-on-kurdish-targets-in-syria-1516461672? adresinden alındı
 • The Washington Post. (2018, 1 20). https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/turkeys-state-media-turkish-backed-syrian-opposition-fighters-have-started-entering-kurdish-enclave-of-afrin-in-syria/2018/01/20/526c96f4-fdec-11e7-9b5d-bbf0da31214d_story.html?utm_term=.43739c724b69 adresinden alındı
 • Townshend, C. (2011). Terrorism: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.
 • Weimann, G. (1994). Theater of Terror: Mass Media and International Terrorism. New York, USA: Longman Publishing Group.
 • Wilkinson, P. (1974). Political Terrorism. New York: Halsted Pres.
 • Yalçınkaya, İ. A. (2008). Medya ve Terorizm İlişkisi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü U.Arası ilişkiler Anabilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans TEzi.
 • Yücel, G. (2002). Terör, Savaş, Şiddet ve Medya. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(13), 109.

0