Editörün Notu

Yıl/Year: 2 • Sayı/Num: 3 • Güz/Autumn 2019

Editörün Notu

Üçüncü binyılda insanlığın geleceğine dair, bir kısmı oldukça korkutucu olan çok sayıda öngörü yapılmış durumda. Öngörüler, hepimizde endişe, belirsizlik ya da umudu besliyor. Belki de ne distopik felaket tellallarını ne de umut tacirlerini dikkate almalıyız. Geleceğin konturlarını, geçmişin paradigmasıyla yetişmiş modern entelektüellerin çizmesine karşı temkinli olmamızı gerektirecek gerçek bir dijital dönüşüm yaşandığını hesaba katmalıyız. Dijital bilişim devrimini kavramakta zorlanıyoruz çünkü geçmişte bunun bir benzerini bulamıyoruz. Gelecekte teknoloji, insan ve toplumun felsefesini yapacak dijital filozoflar henüz gelmedi. Milenyumun ilk kuşağının teori ve teknoloji üreteceği yıllara daha çeyrek asır var. Dijital kültürün içine doğmuş̧ ve içinde büyümüş̧ entelektüeller geldiklerinde insanlığı teknoloji, bilim ve etiğe dair yargılayacaklar. İnsanlığın önünde gerçekten iki göstergenin kalışına bizi hazırlayacaklar: Sadece teknoloji ve felsefeye.

ISophos Dergisi, genç̧ dijital beşerî bilimcilerin gelişini hazırlamakla meşgul. Dijitalleşmeye odaklanmış̧ ISophos’un elinizdeki 3. sayısında teknolojinin etik, yöntem, insan ve zaman üzerine etkilerine dair yedi titiz çalışma bulacaksınız. Gerçek ile sanal, reel ile dijital arasındaki ilişki, çok boyutlu dijital dönüşüm olarak bu makalelere yansımış̧ durumda.

ISophos, teknolojiye bilgelik katmaktadır.

Doç. Dr. Şevki IŞIKLI

0