Editörün Notu

Yıl/Year: 2 • Sayı/Num: 2 • Bahar/Spring 2019

Editörün Notu

Sosyo-teknik ve dijital olguların felsefi analizleri üzerine yoğunlaşan akademik çalışmalara duyulan entelektüel ihtiyacın bugün had safhada oluşu hiç de sürpriz değildir. Sürpriz olan şey, akademik ilginin, bilişim ve teknoloji felsefesini duyulan acil ihtiyacı yeterince fark edememiş olmasıdır.

Beşerî ve sosyal olguların geometrik olarak teknolojikleşip sanallaştığı 21. yüzyılda insanlığı neyin beklediği ve hangi yöne doğru gitmemizin daha bilgece olduğu konusunda ayakları yere basan fikirlere ihtiyacımız vardır. ISophos, geleneksel kavramların ve bakış açılarının işlevsizleştiği bu sürece, bilim ve teknoloji felsefesi araştırmalarıyla katkı sunmaya devam etmektedir.

ISophos Dergisi’nin 2. sayısı, birçok yazar ve hakemin titiz ve takdire şayan emeklerinin ürünüdür. Elinizdeki dijital nüsha, 8 (sekiz) özgün makale ve 1 (bir) felsefi deneme içerir. Makalelerden üçü, insan-teknoloji etkileşimi ve transhümanizm tartışmalarıyla ilgidir. Diğerleri ise teknolojik zehirlenme, teknoloji-suç ilişkisi, teknolojikleşen profesyonel çalışma hayatı ve Türkiye’deki veri haberciliği konularına odaklanmaktadır. ISophos Ek’te yer alan felsefi denemede ise teknolojik desteği icat eden insanın hayvanlarla ilişkisi analiz edilmekte, hayvanlarla birlikte yaşamanın felsefi koşulları tartışmaya açılmaktadır.

ISophos, teknolojiye bilgelik katmaktadır.

Doç. Dr. Şevki IŞIKLI

0