Editörün Notu

Yıl/Year: 2023• Cilt/Vol: 5 • Sayı/Num:10 • Yaz/Summer

Editörün Notu

ISophos Dergisinin 10. sayısında, günümüz dünyasında hızla ilerleyen teknoloji ve sosyal dinamikler
arasındaki etkileşimlere odaklanıyoruz. Teknolojinin çalışma hayatında ve günlük yaşamda yarattığı
dönüşümlerin yanı sıra, yapay zekanın ve medyanın toplumsal etkilerini ele alıyoruz.

Hasan Yükselten ve Haldun Narmanlıoğlu'nun «Çalışma Hayatında Çalışanların Gözetime Karşı
Tutumları Üzerine Bir Araştırma» başlıklı makalesi, kurumsal çalışma hayatında çalışanların gözetim
karşısındaki tutumlarını ve baş etme stratejilerini inceliyor. Araştırma, bilişim teknolojilerini yoğun
olarak kullanan beyaz yakalı çalışanların kişisel alanlarına duydukları hassasiyeti ve gözetim
farkındalıklarını derinlemesine mülakatlarla ortaya koyuyor. Dijital teknolojilerin iş hayatında nasıl
bir denetim ve kontrol aracı haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Prof. Dr. Aysel Demir'in «Can Humanoids and ChatGPT Have Emotions or Consciousness?» adlı
makalesi, yapay zekanın insana benzer duygular ve bilinç geliştirme potansiyelini tartışıyor. Humanoid
robotlar ve ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerinin, insan duyguları ve bilinciyle kıyaslandığında ne
ölçüde benzerlik taşıyabileceğini ele alan bu çalışma, gelecekte insan-makine etkileşimlerinin nasıl
şekillenebileceği konusunda önemli sorulara yanıt arıyor.

Ögr. Görevlisi Yavuz Sarsılmaz, «Türk Dizilerinde Lüks ve Statü Göstergesi Yalı Çapkını Dizisi
Üzerine Bir Göstergebilimsel Araştırma» başlıklı makalesinde, Türk dizilerinde lüks tüketim
unsurlarının nasıl sunulduğunu ve bu sunumların toplumsal algılar üzerindeki etkilerini inceliyor.
Özellikle «Yalı Çapkını» dizisi üzerinden yapılan göstergebilimsel analiz, zenginlik, güç ve statü
sembollerinin diziler aracılığıyla nasıl pekiştirildiğini ve toplumsal değerleri nasıl şekillendirdiğini
gözler önüne seriyor.

Bu sayıda, teknolojinin iş hayatındaki gözetim mekanizmalarından, yapay zekanın geleceğine ve
medyanın toplumsal etkilerine kadar geniş bir yelpazede ele alınan konular, okuyucularımıza farklı
bakış açıları sunmayı amaçlıyor. ISophos olarak, bilimin ve teknolojinin toplumsal etkilerini anlamak
ve tartışmak için önemli bir platform olmayı sürdürüyoruz.

İyi okumalar dilerim.

Prof. Dr. Şevki IŞIKLI

0