Editörün Notu

Yıl/Year: 1 • Sayı/Num: 1 • Yaz/Summer 2018

Editörün Notu

Her şeyin gittikçe daha çok dijitalleştiği bir süreç yaşamaktayız. Dijitalleşme ve sanallaşma tümüyle özel bir süreç ve biz buna tanıklık etmekteyiz. Akademik ve bilimsel çalışmalar, dijitalleşme sürecinin hem aktörleri hem de anlatıcıları rolünü üstlenmiş durumda. ISophos Dergisi, bu aktörlerin samimi bir yardımcısı olma, aktörlerin yolculuğuna eşlik ve rehberlik etme niyetindedir.

ISophos Dergisi bu süreçte kendisine iki misyon tayin etmiştir. Birincisi; bilişim teknolojilerinin bu eşsiz serüveninin hikayesini anlatmak, ikincisi; insanlığın geleceğine ışık tutmak. İlk misyonu için tam olarak neler olup bittiğini bilmek gerekir. Felsefe, dışarıdan ve kuşatıcı bir bakış açısıyla bilim ve teknolojide, bütün bu olup bitenlerin ne anlama geldiğini ortaya koymak için bize lazımdır. Bu çağda felsefenin alternatifi yoktur, üstelik felsefe gündelik yaşamdan ticaret ve siyasete, ilişkiler ve duygulara kadar her şeyi kuşatmaya başlamıştır. ISophos Dergisi, bilişim teknolojileri ve bilimsel gelişmelerin önümüze serdiği hız, karmaşa ve dinamizm içindeki“sophos”u yani “bilgeliği” amaçlamaktadır.

Elinizdeki nüsha, yılda iki sayı olarak yayınlanması planlanan ISophos Dergisi’nin ilk sayısıdır ve birçok yazar ve hakemin özenli ve özverili emeklerinin ürünlerini içermektedir. İlk sayıda bilişim, internet ve sosyal medya alanlarında, biri çeviri olmak üzeretoplam sekiz makale yer almaktadır. Yayın kurulu, hakemler ve yazarların işbirliğiyle hazırlanan bu ilk sayıyı okurken içinde bulunduğumuz zamanın kaygıları için bilimin ve felsefenin ortak tesellisini duymaya hazır olmalıyız.

ISophos Dergisi’nin ikinci sayısı Aralık 2018’de yayınlanacaktır.

Doç. Dr. Şevki IŞIKLI

0